Szakács András

Az elmúlt hetekben Európa figyelő tekintetét Németországra vetette, hiszen parlamenti választásokat tartottak, amelyet végül Angela Merkel és pártja, a CDU nyerte meg (a bajor regionális CSU-val közösen), minden eddigi eredményüket felülmúló győzelemmel. A Méltányosság Politikaelemző Központ évek óta követi a nemzetközileg és hazánk számára is fontos külföldi választásokat - Projekt AmericaProjekt Germania -, hogy bemutassa a Magyarországot is érintő fontos tanulságokat, illetve tapasztalatokat.

Azonban fájóan kevés információ jelenik meg a hazai médiában arról, hogy szomszédaink, akikkel történelmünk minden más nemzetnél jobban összefonódott, szintén parlamenti választásokat tartanak. Ezért a Méltányosság röviden bemutatja a jelenlegi osztrák politikai helyzetet, és 29-én élő közvetítéssel jelentkezik a Parlamentből. Szükséges ez a bemutatás, hiszen lehetséges, hogy a német voksolás egy trendforduló előfutára volt, és az osztrák választások pedig bizonyosságot adhat erről. A kérdés tehát az, hogy újra erőre kapnak-e a nagyobb pártok, illetve ha ez valóban egy tendencia, akkor vajon hazánkban is átrendeződés fog bekövetkezni 2014-ben?

osztrakvalasztasfejlec midnehova.jpg

Habár Ausztriában nem beszélhetünk kettős pártrendszerről, 1983-ig egyértelmű volt, hogy a szociáldemokrata SPÖ és a jobboldali ÖVP az a két párt, amelynek reális esélye van a választások megnyerésére. Mindkét erő olyan jelentős támogatással bírt, hogy 1945-től egészen 1966-ig nagykoalícióban irányították az országot, és az azóta eltelt időben is összesen hat alkalommal éltek ezzel a megoldással a felek. A két nagy ellenfél a 2013-as választásokra is ötévnyi közös kormányzás után fordul rá.

Azonban Ausztriában már hamarabb kezdetét vette az a tendencia, amelyik a német pártpolitikai rendszerben csak a 2000-es évek óta van jelen. A kisebb pártok egyre inkább erőre kapnak a néppártokkal szemben, és a korábbi, jellemzően kétosztatú rendszert három, vagy akár négyszereplőssé is képesek konvertálni. Ausztriában ez a folyamat már 1986-ban elkezdődött, amikor megjelent a zöldpárt (Grüne) és a több évtizedes stagnálás után újra erősödni kezdett az FPÖ.

Az újabb és újabb pártok megjelenése és ezek megerősödése jól láthatóan nyomott hagyott a két nagypárt népszerűségen. Ugyanakkor ezek az új pártok nem minden esetben voltak képesek újabb és újabb szavazókat aktivizálni, és többször is előfordult a részvételi adatok alapján, hogy csak a már meglévő bázisokat tördelték tovább. Ugyanakkor így is kiemelkedő az osztrák választópolgárok aktivitása, hiszen a legutóbbi választások alkalmával 78,8 százalék adta le a voksát.

Ha további párhuzamokat keresünk a német és az osztrák pártpolitikai események között, akkor érdemes még megemlítenünk az ÖVP és az FPÖ koalíciós kormányzásának eredményét. Németországhoz hasonlóan, ahol ez mind az SPD-vel, mind pedig az FDP-vel megtörtént, a koalíciós kormányzás végén a nagyobbik kormánypárt egyértelműen megerősödött, a kisebbiknek pedig jelentős népszerűségvesztést kellett elszenvednie a rákövetkező választásokon.

Ha azonban politikatudományi szempontok szerint próbáljuk meg meghatározni, hogy mi is lehet a tanulsága és a tétje a vasárnapi osztrák választásoknak, akkor vissza kell kanyarodnunk a néppártok helyzetéhez. A német voksolás után már joggal tehettük fel a kérdést, hogy vajon ott megfordulni látszik a korábbi tendencia, miszerint a néppártok szerepét egyre inkább átveszik a kispártok? Angela Merkel bebizonyította, hogy egy karizmatikus vezető megállíthatja a nagy pártok szavazótáborának sorvadását. Ráadásul nem csak a CDU, hanem az SPD esetében is, ha jóval kisebb mértékben is, de szintén megfordult a szavazói lemorzsolódás tendenciája 2013-ban. Azonban ha 29-én az osztrák választók Ausztriában is megakasztják a néppártok népszerűségvesztésének folyamatát, akkor vajon már európai tendenciáról beszélhetünk, vagy csak arról, hogy két hasonló kultúrkörrel rendelkező ország szavazóinak preferenciái változtak. Hazánk számára sem elhanyagolható kérdés ez, hiszen az elmúlt években eluralkodott pártalapítási láz könnyen lehet, hogy haszontalan volt, hiszen ha ragadós a példa, akkor a hagyományos nagypártok erősödésére kell számítanunk 2014-ben.

Szeptember 29-én a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa élőben, az osztrák választási központból fogja kommentálni az este eseményeit.